Postojeća dionica duga je 87 kilometara, a nova trasa autoceste od Žepča do Tuzle duga je 55,4 kilometra, a njena izgradnja bi koštala 726.263.801,5 eura. Od ukupne dužine dionice, na mostove i vijadukte se odnosi 15,7 kilometara, a na tunele 20 kilometara. Autocesta Tuzla – Žepče – priključak na Koridor Vc saobraćajno je podijeljena na pet dionica.

Prijedlog je da se prva dionica izgradnje Autoceste Tuzla-Žepče pokrene iz mjesta Babice,  Općina Lukavac u dužini od 16 kilometara koja izlazi na regionalni put R-467 Zavodovići-Banovići.

Time bi se put koji vodi od Tuzle, Lukavca i drugih djelova TK skratio za cc 35 km. Do naselja Babice vodi odličan regionalnu put,  a izlazi na postojeći R 467.

Procjena saobraćaja za izgrađenu autocestu Žepče  – Tuzla

Dionica autoceste od Tuzle do Brčkog duga je 44,83 kilometra, a njena izgradnja bi koštala 466,432,981.69 eura.

Ova dionica je jednostavnija za izgradnju u odnosu na prethodnu, s obzirom da se na mostove i vijadukte odnosi 14,62 kilometara, a na tunele 5,55 kilometara. Autocesta Tuzla-Brčko je saobraćajno podijeljena na četiri dionice

Komentari