Prostorije MZ Lukavac Grad koje se nalaze u Ul. Redžepa ef. Muminhodžića br. 8 poplavljene su 2014. godine prilikom čega je nanesena velika materijalna šteta.

Prostorije bile poplavljene do metar  visine, pri čemu je stradao kompletan enterijer, a komisija koja je izašla na utvrđivanje štete, utvrdila je da  pričinjena šteta u  iznosu  od preko 10.000 KM.

Povezan sadržaj: Saradnja između Opštine Lukavac i MZ Lukavac Grad je na niskom nivou

MZ Lukavac Grad  je 2017. godine podnijela zahtjev Službi za budžet i finansije Općine Lukavac za raspisivanje tendera za sanaciju i renoviranje prostorija MZ Lukavac Grad,a prema obavještenju za sanaciju i renoviranje prostorija MZ Lukavac Grad potrebno je ukupno 11.155,27 KM.

MZ Lukavac Grad uspjela je u proteklom periodu obezbjediti vlastita sredstva u iznosu od 10.000 KM, a Općina Lukavac je obezbjedila preostalih 1.155,27 KM nakon čega se krenulo sa procesom renoviranja prostorija.

Odlukom Vijeća MZ Lukavac Grad, 25. novembra 2017. godine upriličeno je svečano otvorenje renoviranih prostorija Mjesne zajednica Lukavac Grad, povodom Dana državnosti BiH.

Svečanosti su pristvovali građani, članovi Vijeća MZ Lukavac Grad, bivši predsjednici ove mjesne zajednice i predtavnik Općine Lukavac, Zuhdija Hrvatović, šef službe za budžet i finansije općine Lukavac.

Komentari