GIKIL – koksna industrija d.o.o Lukavac  obraća se saopštenjem za javnost koje Lukavacki.ba prenosi u cjelosti.

KHK prisiljava GIKIL da tehnički nastavi da zapošljava penzionere nedostavljajući pravovremeno podatke o uposlenju po zahtjevima PIO / MIO za zaposlenike koji su radili u KHK prije 2003. godine. Ovo pitanje je postalo alarmantan uzrok u GIKIL-u u periodu kada se kompanija bori sa potrebama za novčani tok da bi održala poslovanje.

Zaposlenici GIKIL-a koji imaju 65 godina ili su radili 40 godina, a koji su izgubili priliku za pravovremeno penzionisanje zbog nedjelovanja KHK osjećaju se opljačkanim i prisiljeni su da rade duže u GIKIL-u. Većina starijih radnika GIKIL-a osjećaju poteškoće u vezi penzija jer KHK nije pravovremeno procesuirao dokumente na vrijeme.

KHK je po zakonu trebao osigurati dokumentaciju potencijalnih penzionera da popune određene obrasce koji se odnose na PIO / MIO.

Zbog odbijanja KHK da pruži pravovremene potvrde PIO / MIO određene obrasce za penziju, 8 zaposlenika GIKIL-a koji su stekli uslove za odlazak u penziju, nisu mogli pravovremeno koristiti beneficije od februara do aprila 2016. godine, što je dovelo do dodatnih troškova od 40.000 KM za GIKIL i kašnjenje penzija od 1 do 4 mjeseca zbog odabira taktike kašnjenja KHK-a da ne izdaju dokumente pravovremeno.

Još dva radnika GIKIL-a treba da se penzionišu u septembru 2016. godine za šta je opet potrebna usklađenost potvrda KHK-a za PIO / MIO obrasce. Da bi se ispunio taj zahtjev Ljudski resursi GIKIL-a poslali su potrebne dokumente koji su popunjeni trebali biti odobreni od strane KHK. Nažalost, ured KHK-a je odbio da primi navedeni dokument s namjerom da namjerno odgodi odlazak penzionera uzrokujući dodatnu financijsku štetu za GIKIL.

Nakon ovog nedavnog razvoja događaja, generalni direktor GIKIL-a napisao je pismo upozorenja direktoru KHK-a u zadnjoj sedmici avgusta 2016. godine da ne pribjegava ovakvoj vrsti odnosa, te je zatražio saradnju KHK-a da ispuni svoju obavezu pravovremeno i po zakonu. Inače, GIKIL će nastaviti pravne procedure za povrat odštete od KHK za prisiljavanje GIKIL-a da nastavi isplaćivati plaće penzionisanim zaposlenicima, te za odgađanje popunjavanja obrazaca za penziju za radnike GIKIL-a. Nadamo se da će KHK surađivati u korist penzionisanja radnika.

Direktor Ljudskih resursa GIKIL-a je istaknuo da ova situacija koju je uzrokovao KHK ugrožava plan penzionisanja zaposlenika.

Saopštenje za javnost

Komentari