U Općini Lukavac promovisan je Protokol o postupanju u oblasti maloljetničkog prestupništva u općini Lukavac.

 

Protokol je izrađen u okviru projekta pod nazivom „Jačanje međuresorne i međuinstitucionalne saradnje u oblasti maloljetničke delikvencije“.

Potpisnici Protokola su 23 nadležne ustanove i organizacije, članice multisektorske mreže za izradu i realizaciju Protokola u Lukavcu.

Protokol je realiziran u okviru Projekta „Jačanje međuresorne i međuinstitucionalne saradnje u oblasti maloljetničke delikvencije“, koji ima za cilj pružanje koordiniranih, na potrebe orijentisanih kvalitetnih usluga za mlade i njihove porodice u oblasti maloljetničkog prestupništva, a u skladu sa Programom prevencije, intervencije i resocijalizacije u oblasti maloljetničkog prestupništva u TK.

Komentari