Projekat socio – ekonoskog osnaživanja i integracije žrtava mina i njihovih porodica u jedanaest, minama ugroženih općina u BiH je okončan danas u Lukavcu kao jednom od partnerskih općina u projektu.

Riječ je o aktivnostima u okviru projekta “Integrisana socio – ekonomska podrška žrtvama mina u BiH” koju finansira Evropska unija u Bosni i Hercegovini a realizuje World Vision Bosna i Hercegovina u partnerstvu sa Organizacijom UDAS.

Održan je inicijalni sastanak grupe za podršku žrtvama mina u Centru za mentalno zdravlje – Dom zdravlja Lukavac.

-Želimo da istaknemo i promovišemo servise rehablitacije u zajednici posebno servise mentalnog zdravlja, a također kao organizacije koje koriste i baštine peer podršku želimo da instaliramo ovu vrstu podrške i usluge koji centar za mentalno zdravlje pruža svojim korisncima na području Općine Lukavac, rekao je Amir Mujanović, projekt menadžer World Visiona.

Pored inicijalnog sastanka, u JU Javna biblioteka Lukavac otvorena je izložba likovnih radova “Govorimo o sposobnostima! ” – Umjetnici sa invaliditetom slikaju za BiH bez mina, žrtava i barijera, koje su nastale na prošlogišnjoj likovnoj koloniji u Banjaluci.

Izložba će biti otvorena do 2. jula 2019. godine.

Komentari