Javno preduzeće “Spreča” koje upravlja hidroakumulacijom Modrac krenulo je u projekat izgradnje nove male hidroelektrane, piše Faktor.ba

U toku su pregovori o potpisivanju sporazuma između “Spreče” i Elektroprivrede BiH, a novi elektroenergetski objekat bi tako bio izgrađen po uzoru na već postojeću malu hidroelektranu na Modracu, koju su gradile upravo dva pomenuta državna preduzeća.

Mala hidroelektrana nosit će naziv “Modrac 2”, a njena lokacija je u neposrednoj blizini brane na jezeru Modrac na teritoriji općine Lukavac.

– Nova hidroelektrana bit će locirana u blizini postojeće, tačnije pedesetak metara nizvodno. Dinamiku radova u ovom momemntu je teško predvidjeti s obzirom da su “Spreča” i Elektroprivreda BiH javna preduzeća i podliježu Zakonu o javnim nabavkama – kaže direktor JP “Spreča” Suad Hasanović.

On navodi da je potpisivanje ugovora veoma blizu, a ugovorni odnos bi podrazumijevao da “Spreča” ustupi prostor i resurse, a Elektroprivreda bi svojim sredstvima finasirala projekat.

– Procijenjena vrijednost projekta je blizu dva miliona maraka. Mi smo faktički ušli u projekat pripremom određene tehničke dokumentacije, a sada vodimo pregovore oko omjera prihoda koji će se ostvarivati. Teško je reći kolio će sve trajati, ali vjerujem da će mala hidroelektrana “Modrac 2” najdalje za dvije godine biti u funkciji – kaže Hasanović.

Prva mini hidroelektrana na Modracu puštena je u pogon 1998. godine, a njena snaga varira od  257 do 1.998 kilovata (kW), ovisno o raspoloživom višku vode na profilu brane. Nova mini hiroelektrana, prema dozvoli koju je izdala Regulatorna komisija za električnu energiju u FBiH (FERK), trebala bi imati snagu 584 kW i predviđenu godišnju proizvodnju od jednog gigavata električne energije.

Faktor.ba

 

Komentari