“Obavještavamo pravne subjekte sa područja općine Lukavac da je JU Služba za zapošljavanje TK, u saradnji sa Ministarstvom za boračka pitanja TK, objavila Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca 2020.

 

Pravo učešća imaju pravni subjekti koji imaju registrovanu djelatnost na području Tuzlanskog kantona, koji imaju najmanje jednog radnika, a koji redovno izmiruju obaveze po osnovu poreza i doprinosa, kao i poslodavci koji sa Poreznom upravom Federacije BiH imaju potpisan Sporazum o odgođenom plaćanju duga po osnovu javnih prihoda.

Program se realizuje s ciljem zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca koja se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje prije objave Javnog poziva sa završenim visokim/višim i srednjim stepenom obrazovanja, a koja su obavila pripravnički staž/volontiranje ili stručno osposobljavanje u struci.

Javni poziv se objavljuje dana 08.07.2020. godine i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja”, stoji u obavještenju iz Općine Lukavac.

Tekst Programa, Javnog poziva, Kriterije za bodovanje i Aplikativni formular – Prijavu za sufinansiranje možete pogledati i preuzeti na internet stranicama: Službe za zapošljavanje www.szztk.ba, Vlade TK www.vladatk.ba i na sljedećim linkovima:

Komentari