U utorak 17.03.2020. godine, na održanoj vanrednoj sjednici Štaba Civilne zaštite  Općinski načelnik je Odlukom, broj: 02-02-2081/20, proglasio stanje prirodne nesreće uzrokovane pandemijom „koronavirusa“ (COVID 19) na području općine Lukavac.

Imajući u vidu navedenu Odluku, Općina Lukavac je uvela 24-satno dežurstvo kako bi se građani općine Lukavac u svakom trenutku mogli obratiti za pomoć, upute, informacije, te kako bi mogli prijaviti lica koja ne poštuju naložene mjere o samoizolaciji.

Smatramo da je potrebno hitno uspostaviti jedinstveni centralni registar i organizirati kontinuirani monitoring lica kojima je izrečena mjera o samoizolaciji na području općine Lukavac, a u cilju zaštite svih građana.

Registrovani su slučajevi da se građani koji su doputovali u BiH ne pridržavaju mjera izolacije, da nisu prijavljeni i da u svojim izjavama iznose neistinite činjenice o boravku u inostranstvu. Ovo je veoma opasna i neprihvatljiva pojava koja nas u kratkom vremenu može dovesti u tešku situaciju. Obilato kršenje mjera zabrane generira situaciju, kao i stav da je takvo ponašanje dopustivo i da se toleriše.  Iste prijave je evidentirala i dežurna služba Općine Lukavac u proteklom 24-satnom dežurstvu.

Pozivamo lica koja su ušla u BiH posljednjih dana da se odmah prijave, a ukoliko građani uoče neodgovorno ponašanje svojih susjeda ili poznanika molimo da iste prijave na jedan od kontakt telefona: HES služba (035/367-334), Policija (035/553-166 ili 122) ili dežurna služba Općine Lukavac (035/366-726). Građani mogu izvršiti anonimnu prijavu na telefon dežurne službe ali skrećemo pažnju da se na anonimnost treba pozvati kad za to uistinu postoje razlozi kako bi se spriječilo neodgovorno ponašanje građana koji bi mogli upućivati ovakve prijave. Za NN prijave dežurne službe će procijeniti da li su prijave po prirodi sadržaja takve da iziskuju „promptnu reakciju“ ili je dovoljno iste evidentirati kroz redovne izvještaje.

Smatramo da je neophodno da se što prije počnu izricati zakonske mjere i kazne prema prekršiteljima pomenutih odredbi, u prvom redu zbog prevencije takvog vida ponašanja dok još nemamo zaraženo lice i širenje zaraze na području naše općine. Osim toga, slobodni smo predložiti organima izvršne, zakonodavne i sudske vlasti da o postupcima po inicijativama koje upućujemo redovno izvještavaju javnost i da urgentno počnu izricati kaznene mjere kako bi se uozbiljili građani i kako bi se uspješno kontrolisali rizici od nastanka i širenja zaraze.

Dežurne službe će urgentno izdavati rješenja o samoizolaciji za lica koja dolaze iz rizičnih područja u cilju urgentnog postupanja, te ista dostavljati u Policijsku upravu u cilju omogućavanja praćenja izvršenja, kako bi se smanjio rizik od nastanka i širenja zaraze korona virusom.

Komentari