Trg Slobode Lukavac - Foto: Lukavacki.ba
Trg Slobode Lukavac - Foto: Lukavacki.ba

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK, proglasilo je  epizodu uzbune na području Općine Lukavac na osnovu podataka dobijenih sa sistema za praćenje kvaliteta zraka sa fiksne stanice locirane u Lukavcu.

Uzbuna je proglašena na osnovu podataka za dane 29. i 30.01. 2017. godine, po zagađujućoj materiji sumpor dioksid (S02).

Danas je održana vanredna sjednica Štaba civilne zaštite, na kojoj će se utvrditi mjere u skladu sa Planom interventnih mjera u slučaju prekomjerne zagađenosti zraka, a do tada mole se građani Općine Lukavac, posebno rizične grupe stanovništva, da smanje i izbjegavaju kretanje na otvorenom prostoru.

Također, traži se da  pravna i fizička lica, koja koriste ugalj kao energent, smanje potrošnju istog na najmanju moguću mjeru ili da ga izmijene nekim drugim ekološki prihvatljivim energentom.

 

 

Komentari