Ministar zdravstva u Vladi Tuzlanskog kantona Bahrudin Hadžiefendić u izjavi za Nezavisni.ba kazao je da će biti produžen rok za uplatu premije zdravstvenog osiguranja u Tuzlanskom kantonu.

“Rok za uplatu premije zdravstvenog osiguranja u Tuzlanskom kantonu biće produžen do 31. maja 2017. godine. Pozivam sve građane da, ukoliko to do sada nisu uradili, uplate premiju, jer nakon 31. maja više neće biti produžavan rok”, kazao je ministar Hadžiefendić.

Visina premije osiguranja za 2017. godinu iznosi 20 KM po osiguranom licu. Premija osiguranja plaća se na račun Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.

“Markica” premije osiguranja aplicirat će se u zdravstvenu legitimaciju u poslovnici zdravstvenog osiguranja prema mjestu prebivališta osiguranog  lica. Po isteku utvrđenog  roka, premiju osiguranja za 2017. godinu će moći uplatiti samo osobe koje se prvi put prijavljuju na obavezno zdravstveno osiguranje u matičnu evidenciju Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.

Osigurana lica koja ne izvrše uplatu premije osiguranja do 31.05.2017. godine, imaju pravo na korištenje zdravstvene zaštite, ali će snosit dio troškova prilikom korištenja iste saglasno Odluci o neposrednom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite na teritoriji Tuzlanskog kantona.

Komentari