Nezavisni strukovni sindikat radnika zaposlenih u zdravstvu Federacije Bosne i Hercegovine ukazao je danas na pres-konferenciji na probleme s kojima se zdravstveni profesionalci u FBiH susreću tokom borbe protiv pandemije COVID-a 19.

 

 

Sindikat, kako je rečeno, ne predviđa optimističan razvoj događaja ukoliko nedostaci prevladaju, a prvenstveno ističu problem nedostajućeg kadra u zdravstvu i njihove potrebne edukacije za rad s opremom u novonastalim okolnostima, prevashodno medicinskih sestara. Nedostaje i higijeničara, ljekara te drugog osoblja, pa Sindikat traži dodatna zapošljavanja.

Vaš izbor za načelnika Lukavca ?
Vaš izbor za načelnika Lukavca ?

To trenutno onemogućava, odnosno usložnjava, kako je navedeno, uredba o embargu na nova zapošljavanja u javnom sektoru u FBiH, pa ovaj sindikat traži povlačenje odredbi u dijelu koji se odnosi na zdravstveni sektor.

“Ako problemi na koje je ukazano ovom prilikom potraju, odnosno medicinsko osoblje ne bude odgovarajuće zaštićeno na radu, posljedica može biti ‘izbacivanje iz stroja’ oko 4.500 zdravstvenih profesionalaca”, kazao je predsjednik Sindikata zdravstva FBiH Zijad Latifović.

U ime članova Sindikata, uposlenika sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite, prim. dr. Esad Brkić, šef intenzivne njege na Internoj klinici u Tuzli, kazao je da epidemija COVID-a pokazuje sve nedostatke zdravstvenog sistema ne samo kod nas i da nepravilnosti u ovakvim situacijama mogu nanijeti više štete i pored borbe zdravstvenih profesionalaca.

“Loše strukturirano, rukovođeno i finansirano zdravstvo nekad može napraviti više štete nego koristi. U našem zdravstvenom sistemu politika ima veliki, vrlo često negativan, utjecaj. To se pokazalo u nekoliko segmenata, to je Agencija za lijekove, Civilna zaštita, zakoni o javnim nabavkama… Ono što je naš problem jeste Uredba o zapošljavanju u javnim ustanovama. Dakle, najveći problem je nedostatak medicinskih sestara. To je gorući problem”, ističe Esad Brkić, šef Odjeljenja za intenzivnu terapiju JZU UKC Tuzla.

Samo u JZU UKC Tuzla trenutno nedostaje 200 medicinskih sestara, a na državnom nivou ih manjka 1.000. Postoji ogromna potreba za hitnim zapošljavanjem.

Komentari