Ilustracija
Ilustracija

Obavještavamo građane za privremenu izmjenu režima saobraćaja za Ul. Lukavačkih brigada, MZ Lukavac Grad (Dionica od križanja sa ul. Prijeka do križanja sa ul. Petrak), u periodu od 12.10.2020. do 26.10.2020. godine, u smislu da će vozila saobraćati naizmjenično tokom izvođenja radova, zbog realizacije projekta „Odvodnja oborinskih i otpadnih voda u gradu Lukavac“, koju provodi Zajedničko poduzetništvo između preduzeća ROADING d.o.o Gračanica, JATA GROUP d.o.o Srebrenik, PUTOVI d.o.o Grude.

Komentari