Obavještavamo građane općine Lukavac da je Rješenjem broj: 03-27-1-3494/19 od 11.10.2019. godine odobrena privremena izmjena režima saobraćaja u ulici Školska (iz smjera ulice Patriotske lige prema ulici Kulina bana) i ulici Vase Pelagića, radi izvođenja radova na realizaciji projekta „Odvodnja oborinskih i otpadnih voda u gradu Lukavcu“.

Obustava saobraćaja odobrava se od 14.10.2019. do 14.11.2019. godine.

Izvođač radova se obavezuje da u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima postavi vertikalnu saobraćajnu signalizaciju.

Saobraćaj će se, u toku radova, preusmjeriti na alternativne pravce:

  1. U ulici Školska:
  • Ulica Patriotske lige – Ulica Sarajevska – Ulica Lukavačkih pjesnika;
  • Ulica Patriotske lige – Ulica Septembarska – Ulica Školska – Ulica Kulina bana.
  1. U ulici Vase Pelagića:
  • Ulica Patriotskog fronta – Ulica Bijele zgrade;
  • Ulica Patriotske lige – Ulica Skendera Kulenovića – Ulica žrtava rata.

Izvođač radova se obavezuje da za dane kada zbog vremenskih prilika ili drugih razloga nema izvođenja radova, osposobe jednu saobraćajnu traku u ulici Školska za nesmetano odvijanje saobraćaja, kao i da kada tehničke mogućnosti dozvoljavaju u večernjim satima obezbijede nesmetano odvijanje saobraćaja.

U slučaju hitnih intervencija policije, vatrogasaca i hitne pomoći, izvođači radova su dužni obezbijediti prolaz vozilima istih u ulicama Školska i Vase Pelagića. 

Molimo građane općine Lukavac da poštuju privremenu izmjenu režima saobraćaja, te da vozila parkiraju na način da izvođači radova nesmetano vrše radove.

Komentari