Iz resorne službe u Općini Lukavac obavještavaju građane o privremenoj izmjeni režima saobraćaja za ulicu Sarajevska, tačnije na križanju ulice Sarajevska sa ulicom Kulina Bana, u smislu totalne obustave saobraćaja tokom izvođenja radova, zbog realizacije projekta „Odvodnja oborinskih i otpadnih voda u gradu Lukavac“, koju provodi Zajedničko poduzetništvo između preduzeća ROADING d.o.o Gračanica, JATA GROUP d.o.o Srebrenik i PUTOVI d.o.o Grude.

 

Izmjena se odnosi na period od 22. do 25. jula 2020. godine.

Saobraćaj će u tokom izvođenja radova se preusmjeriti na alternativne pravce:

  • Kulina Bana – Bosne Srebrene – 25. Novembra
  • Sarajevska – Lukavačkih Pjesnika – Školska – Kulina Bana

Komentari