U periodu obuhvaćenom istraživanjem, zaključno sa 31.12.2019. godine, u BiH je ukupno djelovalo 65 pružalaca Internet usluga, pokazala je anketa koju možete detaljno pogledati ovdje. Rezultati ankete pokazali su da je u 2019. godini u Bosni i Hercegovini bilo ukupno 746.271 internet pretplatnika. Agencija procjenjuje da je u istom periodu bilo 3.330.502 korisnika interneta, odnosno da stopa korištenosti interneta u BiH za 2019. godinu iznosi 94,32 posto.

Kada je riječ o vrsti pristupa internetu, na tržištu BiH prisutni su: dial-up putem analognog i ISDN modema, pristup sa 384 pretplatnika (i to u HNK), te širokopojasni (eng. broadband) pristup sa 745.887 pretplatnika. Statistika pokazuje da je u 2019. godini dominantna vrsta internet pristupa bio xDSL, čiji broj pretplatnika čini 55,49 posto od ukupnog broja internet pretplatnika u BiH. Na drugom mjestu nalaze se pretplatnici kablovskog pristupa čiji broj pretplatnika čini 32,1 posto od ukupnog broja internet pretplatnika.

Podaci dati u izvještaju pokazuju da je korištenje Interneta u Bosni i Hercegovini u stalnom porastu, s posebnim akcentom na upotrebu širokopojasnih usluga.

Agencija očekuje da će daljnja liberalizacija tržišta telekomunikacija i uvođenje novih tehnologija omogućiti prisustvo kvalitetnih usluga i time nastaviti pozitivna kretanja u primjeni interneta u BiH. Ponuda bržeg i jeftinijeg pristupa internetu je preduslov razvoja informacionog društva, a samim tim i napretka ekonomije i društva u cjelini.

Komentari