U četvrtak će općinski načelnik Dr. sci. Edin Delić, za učenike i studente korisnike općinske stipendije za školsku/akademsku 2018/19. godinu, prirediti prijem u JU Centar za kulturu sa početkom u 11 h.

Općina Lukavac u školskoj/akademskoj 2018./2019. godini stipendira 61 učenika i 58 studenata, a visine stipendija u mjesečnim iznosima za studente su 100,00 KM, a za učenike 50,00 KM.

Komentari