Ilustracija
Ilustracija

U cilju podrške mladih talenata u unapređenju njihovih likovnih ekspresija iz oblasti moja okolina i kulture življenja Sisecam Soda Luakvac organizuje opštinsko takmičenje pod nazivom: „Ljubav prema okolišu”.

Ovim putem pozivaju se mladi talenti, učenici osnovnih škola do prvog do četvrtog razreda, JU za odgoj i obrazovanje djece za predškolski uzrast u Opštini Lukavac, djecu sa posebnim
potrebama – Udruženje na području Opštine Lukavac koje je usmjereno na rad sa djecom predškolskog i školskog uzrasta sa posebnim potrebama, da se prijave na takmičenje i osvoje značajne nagrade.

Prijavljeni radovi moraju biti u skladu sa pravilima definisanim u Javnom pozivu i predstavljati indivudualnu sliku svakog učenika u cilju iskazivanja poštovanja prema prirodi, kako bi svojim radom pružili nadu u bolje sutra i vjeru da nam može biti bolje i ljepše mjesto za život u Opštini Lukavac.

Ciljano je odabrana skupina učenika, kako bi isti usvojili važnost zaštite okoliša i u daljnjem školovanju pridržavali se principa održivog razvoja i doprinjeli da škola bude ekološki prihvatljiva i za buduće generacije.

Kroz planiranu aktivnost želi se na kreativan način omogućiti učenicima da pokažu svoje viđenje ekološke kulture življenja, kako bi iskazali svoju
sliku i želju za poboljšanjem.

Takmičenje se organizuje u saradnji sa predstavnicima radne grupe iz Opštine Lukavac. Projekat se realizuje i finansira od strane kompanije Sisecam soda Lukavac d.o.o.

Prije Vaše prijave pažljivo pročitajte detaljno uputstvo o učešću na takmičenju, koje možete
preuzeti na:

– Protokolu kompanije Sisecam soda Lukavac d.o.o.;
– http://opcina.lukavac.ba/
kao i na našem portalu klikom ovdje.

Pojedinačne likovne radove ispred osnovnih škola, JU za odgoj i obrazovanje djece za predškolski uzrast u Opštini Lukavac, kao i Udruženja građana djece s posebnim potrebama u Opštini Lukavac očekujemo do 10.05.2018 godine.

Komentari