U prostorijama JU Centar za kulturu Lukavac prezentiran projekat “Mapa Lukavca”. Radi se o prejektu u implementaciji NVO STEP, a uz podršku Grada Lukavac.

Inače, STEP je nevladina organizacija za zaštitu okoliša i unaprijeđenje turizma koja svoj opseg djelovanja usmjerava prema edukaciji, promovisanju, upravljanju, korištenju i unaprijeđenju u oblastima turizma i zaštite okoliša.

Predstavljeni projekat ima za cilj unaprijeđenje i promociju turističke ponude i turističkog potencijala Lukavca.

Komentari