Danas je u hotelu Lukavac, održana prezentacija na kojoj su predstavnici Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom FBiH prezentovali  mogućnosti podrške pri zapošljavanju osoba sa invaliditetom putem ovog Fonda.

-Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom FBiH na poziv općine Lukavac i općinskog načelnika danas je u Lukavcu održao prezentaciju o mogućnostima poticanja zapošljavanja i profesionalne rehabilitacije osobe s invaliditetom sa područja općine Lukavac i Tuzlanskog kantona. Dakle, to je najmnogoljudniji kanton u FBiH i smatramo da postoji značajan prostor za unaprijeđene te saradnju u smislu osiguranja sredstva iz našeg fonda u zapošljavanju osoba sa invaliditetom i za poticanje stručnog osposobljavanja i prekvalifikacije osoba sa invaliditetom, kazao je Nerin Dizdar, savjetnik direktora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom FBiH.

Kada je u pitanju zapošljavanje osoba sa invaliditetom, zakon jasno predviđa da svi poslodavci koji imaju 16 ili više zaposlenih trebaju zaposliti osobu sa invaliditetom.

-Dakle, prema zakonu poslodavci koji imaju 16 zaposlenih osoba, dužni su na tih 16 osoba, zaposliti jednu osobu sa invaliditetom, a ukoliko to nisu uradili, dužni su uplatiti poseban doprinos u fond. Oni koji imaju manji broj zaposlenih plaćaju 0.5 posto od ukupno isplaćenih plata dok oni koji imaju više od 16 zaposlenih uplaćuju 25 posto prosječne plate u FBiH za svaku osobu sa invaliditetom koju su trebali zaposliti, kazao je Nerin Dizdar za Lukavacki.ba ističući da veliki broj poslodavaca ne ispunjava svoje zakonske obaveze.

-Nažalost, veliki broj poslodavaca ne ispunjava ovu zakonsku obavezu u smislu da ne zapošljavaju osobe sa invaliditetom i ne uplaćuju poseban doprinos za poticanje zapošljavanje te kategorije stanovništa, govori savjetnik direktora Fonda za profesionalnu rehabilitacju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom FBiH.

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom je kroz prezentaciju svoga rada upoznao učesnike sa obavezama i pravima definisanim Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, a u pogledu obaveze poslodavaca da zapošljavaju osobe sa invaliditetom ili vrše uplatu posebnog doprinosa, kao i o mogućnostima u pogledu zapošljavanja i profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom. Prezentirani su uslovi i  namjene za koje je moguće aplicirati po javnom pozivu Fonda koji je u toku, te su date smjernice o načinu apliciranja.

Prema riječima Nerina Dizdara, ne postoji tačna evidencija o nezaposlenim osobama sa invaliditetom, a kada je u pitanju općina Lukavac, izuzetno mali broj poslodavaca koristi sredstva koja obezbjeđuje Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Okupljenim se obratio i načelnik Delić, koji je u svojstvu domaćina pozdravio prisutne te iskazao nadu za uspješnu saradnju Fonda i nadležnih institucija  u interesu osoba sa invaliditetom sa područja općine Lukavac.

Komentari