Prezentacija FUK-a - Foto: Lukavac.ba
Prezentacija FUK-a - Foto: Lukavac.ba

Donošenjem Zakona o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine, ispunjena je jedna od obaveza preuzetih Sporazumom o stabilizacji i pridruživanju s Evropskom unijom.

U sali za sjednice Općine Lukavac, predstavljeno je softversko rješenje Finansijskog sistema upravljanja i kontrole (FUK), koji je rukovodiocima općinskih službi i odsjeka, prezentirala Zikreta Tubić, konsultant Sewoi grupe d.o.o. i glavni menadžer za područje Bosne i Hercegovine.

Zakonom su propisani metodologija i standardi za uspostavljanje i način funkcioniranja finansijskog upravljanja i kontrole i predviđena pravila za jačanje fiskalne odgovornosti. Važnost ove prezentacije je iz razloga što Finansijsko-upravljanje i kontrola – FUK u javnom sektoru predstavlja sveobuhvatan sistem internog upravljanja javnim finansijama u vidu kontrole prihoda, rashoda i ostalih novčanih transakcija, racionalno upravljanje imovinom i uspješno upravljanje projektima čemu prethodi procesni pristup poslovanja sa kontinuiranim menadžerskim upravljanjem rizicima koji mogu nastati u poslovanju.

Lukavac.ba

Komentari