U Privrednoj/gospodarskoj komori Federacije BiH će biti prezentovan Međunarodni sajam turizma i ekologije “LIST” Lukavac.

Protokolom ovoga događaja predviđeni su:

-11:05h : Uvodno obraćanje Potpredsjednika Privredne/Gospodarske komore FBiH doc.dr.sc. Marko Šantić

-Zašto podrška Sajmu „LIST“

– 11:10h : Obraćanje gospođe Snježane Marić – Stručni savjetnik za turizam u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH

11:15h :Obraćanje Ministra trgovine, turizma i saobraćaja  u Vladi TK gosp. Edina Buševca

-Značaj razvoja turizma u oživljavanju Privrede TK i podrška koju ima Sajam „LIST“

11:25h : Obraćanje Načelnika Općine Lukavac dr.sc. Edina Delića

-Ulaganje Općine u Sajam „LIST“

11:30h : Voditelj ureda Turističke zajednice TK gosp. Miralem Mešković

-Saradnja TZ TK i Sajma „LIST“

11:45h : Predsjednik Organizacionog odbora Sajma „LIST“ gosp. Aziz Čačković

-Predstavljanje Sajma „LIST“, dosadašnji rezultati, najava sadržaja za 18. Sajam

12:00h : Prof. dr. sc. Almir Peštek

-Predstavljanje Pravilnika o dodjeli priznanja „Zvijezda turizma BiH“

12:30h : Prezentacija vina i hrane sa područja Tuzlanskog kantona.

Cilj organizovanja ovoga događaja jeste bliže upoznavanje sa sadržajem Sajma “LIST”, kao i postizanje što je moguće bolje komunikacije između ponuđača usluge iz oblasti turizma i ekologije, njihovih konzumenata, ali i predstavnika javnih institucija, organizacija i udruženja iz ovih oblasti.

Komentari