Sead Arapčić rođ je 1930 god. u Bokavićima, a  osnovnu  i srednju školu završio je u Bokavićima i Lukavcu uz rad. Pripadao je Naprednom  Antifašitičkom pokretu, završio je ekonomski fakultet u Beogradu.

Sa 16 godina je počeo da radi u rudniku, a nakon toga prelazi u Fabriku sode Lukavac, i obnaša dužnost šefa računovodstva , a  nakon toga una poziv iz opštine dolazi na mjesto Načelnika komisije za privredu prostorno planiranje i urbanizam, da bi nakon četvorogodišnjeg mandata preuzeo funkciju podpredsjednika Skupštine opštine Lukavac.

Od 1969. do 1973. godine bio je i  predsjednik Skupštine opštine  Lukavac, a zatim je postao i predsjednik Izvršnog odbora Skupštine opštine. Velike zasluge pripadaju mu za formiranje trgovačko – ugostiteljskog preduzeća Progres Lukavac.

U penziju odlazi kao zamjenik predsjednika  Poslovodnog odbora PTK Tuzla. Također je bio jedan od inicijatora izrade urbanističkog plana Općine Lukavac 1985. god. Za vrijeme svog rada dobio je i velika državna priznanja. Smrt ga je zadesila 11,  oktobra 2019. godine u 90. godini života

Komemoracija će biti upriličena utorak 15, oktobar u 13  sati u sali PU Lukavac, a dženaza polazi u ponedjeljak 14. oktobra u 12: 45 ispred kuće žalosti u Bokavićima.

Ukop će se obaviti na mezariju Harem ispred džamije u Bokavićima.

Komentari