U okviru posjete Tuzlanskom kantonu šef Delegacije i specijalni predstavnik EU u BiH, ambasador Lars-Gunnar Wigemark susreo se danas sa delegacijom Vlade Tuzlanskog kantona koju je predvodio premijer Denijal Tulumović. 

Ovom prilikom posebna pažnja posvećena je nedavnom Mišljenju Europske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU, a u kojem je data detaljna ocjena ispunjavanja kriterija za članstvo u EU po svakom od 33 poglavlja pravne stečevine EU, te političkom i ekonomskom kriteriju. S tim u vezi ambasador Wigemark je istaknuo da proces pristupanja vodi državni nivo vlasti, ali da određene obaveze i ingerencije u tom procesu imaju i kantoni i drugi, niži nivoi vlasti u BiH. 

U tom smislu ambasador Wigemark je ukazao na određene aktivnosti koje su u Tuzlanskom kantonu provedene u proteklom periodu, prije svih donošenje zakonskih rješenja koja nisu u skladu sa pravnom stečevinom u Europskoj uniji i narušavaju nepristrasnost i profesionalizam javne uprave. 

Premijer Tulumović je podcrtao da Bosna i Hercegovina nema alternativu kada je u pitanju proces pridruživanju Europskoj uniji, te iskazao spremnost Vlade Tuzlanskog kantona da u najskorije vrijeme radi na ispravljanju uočenih nedostataka i usklađivanju propisa sa pozitivnom praksom u EU. 

Također, premijer Tulumović i članovi Vlade sa ambasadorom Wigemarkom i njegovim saradnicima su razgovarali i o migrantskoj situaciji, stanju na terenu i planovima djelovanja po ovom pitanju, izgradnji Bloka 7 Termoelektrane Tuzla, raspodjeli javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine i neophodnosti promjene zakonskih propisa u ovoj oblasti, putnoj komunikaciji na relaciji Brčko – Tuzla – Sarajevo, ali i EU fondovima za Bosnu i Hercegovinu, a u kojima i Tuzlanski kanton može i treba naći svoje mjesto. 
Kao pozitivan primjer takvog djelovanja istaknuta je realizacija projekata izgradnje i adaptacije objekata Općinskog suda u Tuzli i Kantonalnog tužilaštva kojeg realizira Ministarstvo pravosuđa i uprave, a koji se finansira iz fonda Europske unije. 

Također, najavljena su značajna finansijska sredstva koja će Europska unija, putem svojih fondova, u svrhu razvoja poljoprivrednog sektora staviti na raspolaganje Bosni i Hercegovini. S tim u vezi, a imajući u vidu broj poljoprivrednih proizvođača, Tuzlanski kanton ima mogućnost da unaprijed pripremi kvalitetne projekte i spreman dočeka otvaranje fondova. 

Na kraju, rečeno je da je ovo vjerovatno i oproštajna posjeta ambasadora Wigemarka, obzirom da uskoro završava svoj mandat, ali i izraženo očekivanje da će se dobra saradnja Vlade Tuzlanskog kantona i Kancelarije specijalnog predstavnika EU u BiH nastaviti i sa njegovim nasljednikom. 

Osim ambasadora Wigemarka delegaciju Kancelarije Specijalnog predstavnika EU u BiH su činili šef Sekcije za politička i ekonomska pitanja Krassimir Nikolov, v.d. šef kooperacija Nicolas Bizel, savjetnik za politička pitanja Nataša Malinić i šefica Odjeljenja za komunikacije Jamila Milović Haliović, dok su uz premijera Tulumovića sastanku prisustvovali ministar pravosuđa i uprave Elvir Herčinović, ministar unutrašnjih poslova Sulejman Brkić i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Mustafa Šakić.

Izvor: Vlada TK

Komentari