Radnički neposluh prekinut je u svim rudnicima koji posluju u sastavu Koncerna Elektroprivede BiH.

 

“Proizvodnja u rudnicima krenut će u skladu sa Zakonom o rudarstvu, odnosno kada se prođu sve sigurnosne provjere za siguran i bezbjedan nastavak proizvodnje. To zapravo znači da rudnici koji imaju sve uslove za bezbjednu proizvodnju će odmah krenuti u taj proces” – potvrdio je za RTV Slon Zuhdija Tokić, predsjednik Sindikalne organizacije RU “Kreka” Tuzla.

Podsjećamo, ranije danas Vlada Federacije BiH postigla je sporazum sa Sindikatom radnika rudnika u FBiH. Od ukupno 13 zahtjeva ispunjeno je 11. Između ostalog, prihvaćena je smjena direktora rudnika Kreka Huseina Trumića i uvažen zahtjev koji se tiče isplate dnevnica za vrijeme trajanja protesta. Postignut je dogovor da će i dalje na čelu Elektroprivrede BiH biti Admir Andelija.

Komentari