Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom energijom:

Dana 09.05.2018. godine (srijeda) na području:

1.Grada Tuzla:
-u ulicama: Ćamila Sijarića i 16. Muslimanske Brigade u vremenu od 08:30 do 12:30 sati.
-u naseljima: Ljubače ,Kovačevići, Cerovi, Husino dom, Cerik ,Bjeluše, Cerik, Husino škola, Grabik, Keroši, Božići, Ankovica , Husino (Pranjići) i Husino u vremenu od 09:00 do 13:00 sati.

2. Općine Srebrenik:
-u dijelu naselja Falešići (niskonaposki izlaz prema Žilićima i niskonaponski
izlaz prema Fidacima) u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.
-u naselju Lovačka kuća u blizini motela Orion i kod tunela u vremenu od 09:00 do 10:30 sati.
-u dijelu naselja Gornji Hrgovi – zaseok Babići u vremenu od 11:00 do 12:30 sati.
-u dijelu naselja Gornji Hrgovi – zaseok Pavići, Marojevići i Novakovići u vremenu od 13:00 do 14:30 sati.
3. Općine Lukavac u dijelu naselja Lukavac Mjesto (Sprečanska ulica) u vremenu od 09:00 do 13:00 sati.

Dana 10.05.2018. godine (četvrtak) na području:

1.Grada Tuzla:
-u ulici Trnovac u vremenu od 08:30 do 11:30 sati.

-u ulici Peje Markovića Irca u vremenu od 11:30 do 14:30 sati.
2. Općine Srebrenik :
-u dijelu naselja Brnčani prema Luci u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.
-u naselju Mustafići u vremenu od 09:00 do 10:30 sati.
-u naselju Huremi u vremenu od 11:00 do 12:30 sati.
-u dijelu naselja Donja Špionica u blizini prodavnice, stare džamije i izvorišta Junuzovac u vremenu od 13:00 do 14:30 sati.

Komentari