Predstavnici Ministarstva obrazovanja i nauke i Ministarstva unutrašnjih poslova TK posjetili su Osnovnu školu u Prokosovićima.

Sumirane su dosadašnje aktivnosti na uređenju, sanaciji i opremanju škole, te dogovorena daljnja saradnja. Zaključeno je da je OŠ Prokosovići jedan od pozitivnih primjera kako se javni pozivi mogu iskoristiti za poboljšanje opštih uslova i inkluzije učenika sa smetnjama u razvoju.

Od 250 učenika Osnovne škole Prokosovići, 25 njih sa smetnjama u razvoju uključeni su u rehabilitacijske programe. Rad sa takvim učenicima zahtjeva odgovarajuća pomagala.

Logopedski kabinet nedavno je dobio dva aparata koji će umnogome unaprijediti inkluzivnu nastavu.  Ovu donaciju vrijednu oko 6 i po hiljada maraka, dobili su od Federalnog ministarstva obrazovanja.   

-Radi se o dva aparata, dakle logopedski set behringer koji se koristi u savremenoj logopedskoj rehabilitaciji slušanja i govora. Tu je i vibrofon, jedan prakitačan aparat koji se koristi za masažu logomotorike i tretmanu artikulacijskih poremećaja, a naručito dobre rezultate daje u korekciji rotacizma tj. nepravilnog izgovora glasa r, izjavila je za Lukavački.ba Sanela Ograšević, logoped u OŠ Proskovići.

Unaprijeđenje inkluzivne nastave jedan je od prioriteta Ministarstva obrazovanja i nauke TK, a OŠ Prokosovići pokazala je koji se rezultati mogu postići zajedničkim snagama.

-Drago nam je da na jednom primjeru vidimo koliko ustvari, ne samo Tuzlanski kanton, već Federalno ministarstvo obrazovanja podržava pojam inkluzivnosti na našem području. Ovo je jedan dobar pokazatelj da radom, trudom i zalaganjem svih uposlenih ljudi u određenim školama doprinosimo kvalitetnijem radu, naročito u ovom slučaju djece sa poteškoćama u razvoju koja pohađaju naše škole, izjavila je Ministrica obrazovanja i nauke Fahreta Brašnjić

Značajan doprinos pri sanaciji i opremanju OŠ Prokosovići dalo je Udruženje roditelja, a bilo je i drugih donatora. Zahvaljujući Vladi TK u centralnoj OŠ Prokosovići zamijenjen je krov. Također je saniran mokri čvor, adaptirana učionica za predškolski odgoj, dok je za kabinet informatike nabavljeno 15 novih računara i kupljen je školski razglas.

-U proteklom periodu uspjeli smo da obezbjedimo oko 250.000 KM za realizaciju naših aktivnosti, a ono što je pohvalno da smo sva ta sredstva obezbjedili mimo našeg osnovnog finasijera Ministarstva obrazovanja TK. U rekonstukciji krova učestvovalo je ministarstvo, a u našim ostalim projektima učestovali su našipartneri iz nevladinog sektora poput Fondacije Tuzlanske zajednice, Word Visiona, zatim Općina Lukavac i mjesne zajednice Babice i Prokosovići, izjavila je Jasmina Smajlović, pedagog u OŠ Prokosovići.

U toku ove sedmice biće nastavljena zamjena stolarije, a u planu je i utopljavanje centralne škole. Jedan od prioriteta biće zamjena krova  područne škole u Babicama, jer tu je nastava dosta otežana prilikom kišnih padavina.

Komentari