Načelnik Edin Delić razgovarao je sa predsjednicom Federalnog atletskog saveza i proslavljenom bosanskohercegovačkom  atletičarkom Kadom Delić – Selimović i koordinatorom „Kids athletics“ na Federalnom nivou, Damirom Haračićem, o projektu koji je prije nekoliko mjeseci počeo da se realizira u Bosni i Hercegovini.

Cilj sastanka bio je da se načelnik Općine Lukavac upozna sa ovim nacionalnim projektom dječije atletike, koji bi na području TK, trebao okupiti 50.000 djece školskog i predškolskog uzrasta od čega iz 88 osnovnih škola 39.702 učenika.

Razgovarano je o Strategiji razvoja i revitalizacije sporta u TK, s kojom se krenulo 2013. godine, za čiju je realizaciju, kao i za projekat „Dječije atletike“, saglasnost dala Vlada TK. Obzirom da je na osnovu analize Pedagoškog zavoda o uključenosti školske djece u fizičku aktivnost, utvrđen znatan broj deformiteta kićmenog stuba, stopala i ostalog kod djece školskog uzrasta, projekat „Dječija atletika“ se provodi kao vid igre u osnovnim školama, a njegovom realizacijom se doprinosi razvoju kompletne fizičke i psihičke vaspitno obrazovne ličnosti, te razvoju i očuvanju fizičkog i mentalnog zdravlja.

Projekat „Dječija atletika“, omogućit će i selekciju talenata nakon provedenog testiranja djece, a u svakoj će se općini TK u saradnji sa općinskim načelnicima, sportskim savezima, dati značaj atletici kao jednom masovnom sportu, koji predstavlja bazu za sve ostale grane sporta.

Komentari