U okviru projekta zapošljavanja mladih (YEP), čije provođenje podržava Vlada Švicarske i Općina Lukavac,  predstavljanji su poslovnih poduhvati koja su u posljednja tri mjeseca kroz YEP Inkubator poslovnih ideja razvijali preduzetnici sa područja općine Lukavac.

Predstavnik Projekta zapošljavanja mladih (YEP), gospodin Dženan Trbić istakao je da će svaka poslovna ideja koja bude pozitivno ocijenjena dobiti finansijsku podršku kao i nastavak stručne podrške za realizaciju poslovne ideje.

-Ovo je način na koji pokušavamo dati priliku mladim ljudima, ne samo da dobiju zaposlenje nego i da pokažu koliko su u stanju da kreiraju nova radna mjesta za sebe i za druge mlade ljude“, dodao je gospodin Trbić.

Trinaest polaznika je u periodu od februara do juna prošlo intenzivan program podrške za unaprjeđenje preduzetničkih vještina, razvoj poslovnih ideja i izradu potpunih biznis planova.

Stručnoj komisiji u čijem su radu učestvovali predstavnici YEP-a, Općine Lukavac, Službe za zapošljavanje TK, te nezavisni ekspert, predstavilo se pet preduzetnika, sa detaljnim prikazom svojih poslovnih prijedloga, iz različitih oblasti.

Komisija će izvršiti ocjenjivanje poslovnih ideja, te će objaviti preduzetnike čija će poslovna ideja dobiti stručnu i finansijsku podršku, prilagođenu specifičnostima njihovih poslovnih planova.

-Općina Lukavac na ovom projektu, kao i na bilo kojem drugom koji se pojavi kao opcija ili mogućnost da učestvuje a mobilizira i angažuje mlade na bilo koji način, nastoji u svakom slučaju učestvovati. U ovom projektu participiramo na način na koji je bilo predloženo od strane organizatora. Ja uistinu čestitam, i odmah sam vidio da se radi o jednom ozbiljnom konceptu, jednom ozbiljnom programu, rekao je općinski načelnik  Edin Delić.

Komentari