Predstavljanje proširenog “Sistema za analizu rizika od katastrofa” (DRAS), prve online platforme koja pruža ažurne informacije donosiocima odluka i građanima o izloženosti prirodnim katastrofama – poplavama, klizištima i zemljotresima za sedam jedinica lokalne samouprave u BiH upriličeno je danas u Sarajevu.

U sklopu projekta Međusobno povezivanje u upravljanju rizicima od katastrofa (IDRM), koji finansira Agencija za razvojnu saradnju Italije, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u proteklih par mjeseci razvijena je DRAS platforma koja pored Tuzle i Doboja, obuhvata pet dodatnih jedinica lokalne samouprave – Maglaj, Laktaši, Lukavac, Zvornik i Brčko distrikt BiH.

IDRM projekt se realizira u saradnji s Ministarstvom sigurnosti BiH, Federalnom upravom civilne zaštite, Republičkom upravom civilne zaštite Republike Srpske, Odjelom za javnu sigurnost Brčko Distrikta, kantonalnim i općinskim vlastima, te drugim agencijama.

Zamjenik rezidentne predstavnice UNDP-a u BiH Sukhrob Khoshmukhamedov je izjavio novinarima da su već imali primopredaju sistema DRAS za Tuzlu i Doboj, te da je ovo nastavak aktivnosti.

Po njegovim riječima, sistem je toliko dobro radio u te dvije općine da je još pet općina izrazilo želju da se priključi programu, pa su organizirali primopredaju i za tih pet općina. Pojašnjavajući zašto je DRAS toliko važan, istaknuo je da je za rješavanje problema koji nastaju usljed katastrofe potrebno izdvojiti tri do pet puta više sredstava i resursa nego za prevenciju katastrofe.

– Sistem DRAS će omogućiti da organi vlasti donose odluke na osnovu kvalitetnih informacija i da na vrijeme reagiraju, prije nego što dođe do katastrofe u onim područjima koja su inače ugrožena prirodnim katastrofama – kazao je Khoshmukhamedov.

Dodao je da su tri ključna tipa katastrofa koja su uključena u DRAS sistem klizišta, poplave i zemljotresi.

Napomenuo je da će nakon primopredaje ovog sistema organi vlasti postati u potpunosti odgovorni za sistem, za njegovo održavanje, ažuriranje i uključivanje najnovijih informacija u sistem.

– Zahvaljujući ovom sistemu možemo se nadati da ćemo u budućnosti usljed prirodnih katastrofa imati manje ekonomskih gubitaka, manje žrtava i da će sveukupni utjecaj priodnih katastrofa biti daleko manji – naveo je Khoshmukhamedov.

Ambasador Republike Italije u BiH Nicola Minasi je istaknuo da je italijanska vlada sretna što može dati podršku ovom projektu i što je toliko općina spremno da u njemu učestvuje.

Napomenuo je da su Italija i BiH slične u smislu ugroženosti od prirodnih katastrofa.

– Mi smo u našem iskustvu naučili da je sprečavanje, odnosno smanjenje rizika od katastrofa zasnovano na dva glavna principa, a to su prevencija i koordinacija. Prevencija je zasnovana na tome da lokalni i državni organi vlasti moraju tačno znati šta trebaju raditi, a šta nikako ne smiju raditi u smislu prevencije katastrofa – kazao je ambasador Minasi.

Pojasnio je da je u tom aspektu šta ne smiju raditi posebno pitanje gdje se smije graditi, a gdje ne. Dodao je da koordinacija podrazumijeva prikupljanje adekvatnih informacija i njihovu razmjenu između svih nivao vlasti.

Šef Odjela za strateško planiranje u Ministarstvu sigurnosti BiH Idriz Brković ocijeno je da je ovo izuzetno značajan projekat za cijelu teritoriju BiH.

Po njegovim riječima, ovo je jedan u nizu projekta koje provodi Ministarstvo sigurnosti BiH s ciljem podrške strukturama zaštite i spašavanja u BiH radi efikasnijeg odgovora u slučaju prirodnih i drugih nesreća.

– Mi smo ovaj sistem za analizu rizika, koji je osnova za dobro planiranje preventivnih i drugih mjera u zaštiti i spašavanju, već instalirali u 10 općina u BiH, za dvije općine – Livno i Mrkonjić Grad su već osigurana sredstva. Narednih 10 općina će biti ‘pokriveno’ naredne godine kroz drugi projekt koji finansira Razvojna agencija Švicarske – kazao je Brković.

Istaknuo je da je ovo izuzetno značajan sistem za građane BiH, jer će prvi put moći da, pomoću web aplikacija, putem interneta, tačno vide u kojoj zoni opasnosti se nalazi njihova kuća, šta trebaju poduzeti da bi se preventivno zaštitili u slučaju poplave i klizišta.

– Sistem proširujemo na požare i na mine i nadam se da će to u narednoj godini zaživjeti u punom kapacitetu – kazao je Brković.

Direktor Federalne uprave civilne zaštite Fahrudin Solak je naveo da ovaj projekt već drugu godinu rade s predstavnicima UNDP-a i lokalne zajednice. Podsjetio je da je realiziran pilot projekt za Tuzlu i Doboj.

– Vidjeli smo dobre strane tog projekta. Bilo je bitno da ostale lokalne zajednice uključimo u sve ovo, pogotovo da proširimo sa poplava i klizišta na druge hazarde. Nadam se da ćemo u budućnosti raditi i sa drugim lokalnim zajednicama – kazao je Solak.

Zamjenik direktora Republičke uprave civilne zaštite RS Darko Ljuboje kazao je da je ovaj projekt doveo do unapređenja određenih podataka koje se odnose na procjenu ugroženosti.

– Dobro je to što sada elektronski imamo sve te podatke i procjene, koji će biti dostupni i građanima, tako da će i oni na lagan način moći da vide koja su to ugrožena područja – naveo je Ljuboje.

Načelnik općine Lukavac Edin Delić je kazao da je za tu općinu ovo vrlo značajan projekt, izrazivši zadovoljstvo što su “dio ove pozitivne priče“.

– Rizici od poplava spadaju u domen predvidivih rizika i razvijanje ovakvog jednog sistema i umrežavanje slivnih površina, računanje oticanja voda i slično, pruža jako puno mogućnosti ili boljih opcija kada je u pitanju prevencija od ovih rizika – kazao je Delić.

FENA

Komentari