Ove godine, u periodu od 3. do 5. maja, u Lukavcu će biti održan 16. Međunarodni sajam turizma i ekologije „LIST 2018.“.Tim povodom je danas je u prostorijama Turističke zajednice Tuzlanskog kantona, održana press konferencija povodom održavanja lukavačkog sajma turizma i ekologije „List 2018.“.

Na konferenciji su saopštene programske aktivnosti tokom održavanja ove trodnevne manifestacije. Medijima su se obratili resorni ministar Mirsad Gluhić, direktor TZTK Miralem Mešković, Aziz Čačković, predsjednik Organizacionog odbora sajma i Izet Nuhanović, idejni tvorac ove značajne manifestacije.

Pored osnovnog cilja sajma, a to je promocija turističkog potencijala TK i BiH, kao i zemalja izlagača iz regije i šire, te predstavljanja stanja u oblasti ekologije i aktivnosti planiranih na poboljšanju istog, sajam „LIST 2018“ će imati i dosta drugih sadržaja.

-Pripreme smo za ovogodišnji Sajam počeli odmah po završetku prošlogodišnjeg. To je naša dugogodišnja praksa koja daje dobre rezultate. Radili smo ozbiljno i temeljito i siguran sam da ćete rezultat vidjeti nakon završetka, izjavio je direktor Sajma „LIST 2018.“, Izet Nuhanović.

-Nama je veoma je bitan segment povezivanja turizma i ekologije i na tome ćemo posebno raditi. Dosta smo pažnje posvetili edukativnom dijelu u okviru lukavačkog sajma. Tu će biti stručna predavanja na temu seoskog turizma i kako ga unaprijediti, zatim biće riječi o razvoju banjskog turizma i informatizaciji u ponudi smještajnih kapaciteta u turizmu, baziranih na stručnim predavanjima, izjavio je Čačković.

Resorni ministar Mirsad Gluhić, u svom obraćanju medijima, istakao je značaj održavanja ovih sajamskih aktinosti. Kazao je da svi ti sajmovi: lukavački, gračanički i gradačački imaju posebnu važnost za TK, ali i BiH. Prije svega, osvrnuo se na njihov direktan i indirektan uticaj na cjelokupan razvoj privrede.

-Vlada TK je tri pomenuta sajma uvrstila u manifestacije od značaja za naš kanton. S obzirom da TK prednjači u broju sajmova, jer oko 150.000 posjetilaca godišnje posjeti iste, onda možemo reći da su naši sajmovi opravdali svoje značenje. Siguran sam da će ovi sajmovi znatno unaprijediti razvoj turizma u TK, jer imaju veliki privredni značaj, kazao je ministar trgovine, turizma i saobraćaja Mirsad Gluhić.

Podršku sajmu i ove godine dala je Turistička zajednica Tuzlanskog kantona, ispred koje se obratio direktor Miralem Mešković.

-Mi kroz naš rad i aktivnosti dajemo podršku i ovimn sajamskim aktivnostima. Finansijskim planom za 2018. godinu, predviđena je potpora u iznosu od po 5.000 KM za svaki od ta tri sajma, što je naše direktno finansijsko učešće. Primat, naravno dajemo sajmu turizma. Ove godine, kroz učešće u organizacionom odboru, dali smo jednu inovativnu notu našeg prisustva na sajmu. Dodatna aktivnost je jedna novinarska ruta kojom ćemo, zajedno sa izlagačima predočiti mogućnost obilaska Tuzlanskog kantona i predstavljanja ukupnih turističkih potencijala, kazao je Mešković.

Komentari