Ovom prilikom predstavnici sindikata su informisali o novonastaloj situaciji u kompaniji GIKIL prouzrokovanu Rješenjem Federalne uprave za inspekcijske poslove (FUZIP) o obustavi rada ove kompanije. Ne sporeći opravdanost donošenja ovakve odluke istaknuta je činjenica da se istom ugrožava oko hiljadu radnih mjesta ali i sama budućnost kompanije čijim prestankom rada bi se otvorio proces zahtjeva za obeštećenje indijskih suvlasnika u vrijednosti više stotina miliona KM. 

Imajući u vidu činjenicu da je poslovanje u ovom momentu stabilno uz vrlo optimistične prognoze za naredni period te da suvlasnici kompanije nikada ozbiljnije nisu shvatili potrebu za ulaganjem s ciljem otklanjanja uočenih nedostataka u tehnološkom procesu, na preporuku Envera Bijedića prihvaćene su smjernice za daljnje postupanje Sindikalne organizacije GIKIL-a, kako bi se stvorila mogućnost za prolongiranje termina obustave rada kompanije i to kako slijedi:

1. Da se upravljačke strukture kompanije (Uprava i Nadzorni odbor) obavežu pismenim putem i neophodnim odlukama da će u roku od 6 mjeseci planski otkloniti i sanirati sve nedostatke utvrđene nalozima FUZIP, za što će, u skladu sa navedenim, obezbijediti i neophodnu novčanu investiciju.

2. Da Vlada Federacije BiH na osnovu pismene garancije Kompanije, navedene u tački 1, u skladu sa svojim ustavnim i zakonskim nadležnostima, kod FUZIP izdejstvuje odgađanje izvršenja Rješenja o obustavi rada GIKIL-a.

3. Da Ministarstvo okoliša i turizma Federacije BiH ubrza proceduru izdavanja nove okolinske dozvole, ili da u skladu sa prethodno navedenim u tačkama 1. i 2., predloži privremeno rješenje izdavanja okolinske dozvole koja bi značila i početak implementacije obaveza navedenih u Zahtjevu za okolinsku dozvolu.

4. Nakon što se obezbijedi realizacija svega nevedenog u tačkama 1., 2., i 3., da FUZIP vrši intenzivan nadzor nad provođenjem i realizacijom utvrđenih nedostataka.

Komentari