Odlukom, koju je Zdravstveni savjet općine Lukavac donio na sastanku održanom 2. decembra ove godine, bit će održano javno tematsko predavanje „Mjesto i uloga  Zdravstvenog savjeta u zaštiti prava pacijenata“.

Predavanje će biti održano 24. decembra 2019. godine u 17 sati u Centru za kulturu Lukavac.

Zdravstveni savjet, kao jedini mehanizam građanske kontrole nad zdravstvenim sektorom, u Lukavcu je osnovan prošle godine, a kao savjetodavno tijelo ima dvostruku funkciju-da educira i pacijente i zdravstvene radnike iz oblasti zdravstvenih prava.

Predavanje se organizuje sa ciljem jačanja povjerenja na relaciji davalaca zdravstvenih usluga (doktora, medicinskih sestara, tehničara i farmaceuta) i primalaca zdravstvenih usluga (pacijenata), a u cilju povećanja efikasnosti u korištenju zdravstvenih usluga, pružanja kvalitetnijih zdravstvenih usluga, jačanju partnerskog odnosa i povjerenja  između zaposlenih u zdravstvenom sektoru i korisnika zdravstvenih usluga.

Na ovaj skup pozvani su svi zdravstveni djelatnici iz javnog i privatnog zdravstvenog sektora koji imaju registrovanu djelatnost na području općine Lukavac, predstavnici Ministarstva zdravstva TK, Zavoda zdravstvenog osiguranja TK, Zdravstvenog savjeta općine Kladanj, Agencije  za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH, Općine Lukavac i predstavnici medija.

Aktivno učešće će imati članovi Savjeta, a posebno prim. dr. sc. Enes Osmanović, predsjednik ovoga tijela.

[ays_poll id=”3″]

Komentari