Općinski štab Civilne zaštite Lukavac, nakon što je dobio naredbu od kantonalnog štaba  početkom mjeseca aprila započeo je sa aktivnostima za uspostavljanje izolatorija u Lukavcu.

 

Postupajući u skladu sa kantonalnom naredbom općinski štab je sproveo sve potrebne aktivnosti, odabrana je lokacija izolatorija kao i nabavka  neophodne opreme u jednom takvom objektu.

Međutim, na 35. sjednici Općinskog vijeća Lukavac razmatrana je informacija Općinskog štaba CZ, a u vezi stanjem pandemije pandemije korona virusa na području općine Lukavac, kada je nadležnoj službi upućeno pitanje oko utroška sredstava za uspostavljanje izolatorija u Lukavcu.

Prema riječima načelnika službe Civilne zaštite Lukavac, Edina  Hamzića kompletna procedura nabavke opreme i sredstava za potrebe izolatorija od strane općinskog štaba CZ nabavljena je od donacija, bez ikakvih troškova.

-Stvoreni su svi uslovi da se može dati odgovor na pitanje o uspostavi izolatorija u Lukavcu. Firma Fen d.o.o Lukavac je općini Lukavac donirala 50 ležaja i madraca za potrebe izolatorij, s time da nakon što prestane potreba za takvom namjenom,  kreveti i madraci ostaju na raspolaganju, odnosno postaju vlasništvo općine Lukavac. Dakle radi se o potpuno besplatnoj donaciji. Firma Aquatech d.o.o Tuzla ustupila je određene aparate i pitku vodu za potrebe izolatorija, dakle radi se o donaciji koja nije izazvala nikakve troškove za Civilnu zaštitu. Na kraju, ono najvažnije pitanje, ono koje je podiglo najviše “prašine” od određenih političkih subjekata na području općine Lukavac, jeste pitanje ograđivanje prostora, korištenja stolova, stolica i video nadzora. Želimo reći da je firma Nuhanović d.o.o, nakon kompletno provedene procedure općinskom štabu Civilne zaštite Lukavac dostavila je odluku da svu raspoloživu firmu ustupa Štabu Civilne zaštite Općine Lukavac bez ikakve naknade rekao je Edin Hamzić načelnik službe CZ općine Lukavac, te  dodao da su troškovi Civilne zaštite Lukavac za uspostavu izolatorija su nula KM.

 

Komentari