Obavještavaju se Udruženja građana općine Lukavac da Služba za opću upravu, privredu i društvene djelatnosti vrši revidiranje spiska UG registrovanih na području općine Lukavac, kako bi ustanovili da ista rade po zakonu o udruženjima i fondacijama FBiH.

Nadležnoj službi općine Lukavac potrebno je dostaviti sljedeća akta:

  • Statut udruženja,
  • Zapisnik sa zadnje Skupštine udruženja,
  • Bilans stanja i bilans uspjeha (odnosi se na udruženja koja nisu dostavila isti),
  • Rješenje o osnivanju udruženja,
  • Spisak članova Upravnog odbora,
  • Novo Rješenje o promjenama (ako je bilo promjena).

Sve gore navedeno je potrebno dostaviti najkasnije do 06.12.2016. godine. Udruženja koja ne dostave tražena akta, neće moći aplicirati za sredstava iz Budžeta općine Lukavac planirana za nevladin sektor.

Komentari