Foto: RTV Lukavac Snapshot

Pozivamo sve osobe koje imaju nekretnine u katastarskim općinama Turija, Prokosovići i Dobošnica II iz općine Lukavac da prijave svoja prava na nekretninama u Zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Lukavcu. Javnom objavom Općinskog suda u Lukavcu je dana 21.10.2021. pokrenuta procedura uspostave i zamjene zemljišne knjige. Ovim prilikom pozivamo sve osobe da prijave svoje nekretnine i to najdalje do 20.12.2021. godine.

 

Prijave se mogu izvršiti u izdvojenoj zgradi zemljišnoknjižnog odjeljenja Općinskog suda u Lukavcu na adresi ulica Vase Pelagića bb, svakim radnim danom od 08:00 do 14:00 sati. Podneske je moguće dostaviti i putem pošte na adresu Općinskog suda u Lukavcu, ulica Skendera Kulenovića bb, i to svakim radnim danom od 09:00 do 12:00 sati.

Sud oglasom poziva građane da u roku od 60 dana od dana objave oglasa prijave svoja prava na nekretninama zemljišnoknjižnom uredu, i tu svoju prijavu dokažu podneskom u dva primjerka. Podnesak koji se dostavlja uz prijavu je najčešće ugovor o kupoprodaji, rješenje o nasljeđivanju (original ili ovjerena kopija), odnosno isprava na osnovi koje je građanin stekao pravo vlasništva na svojoj nekretnini.

Također, pozivaju se svi vlasnici stanova i poslovnih prostora u katastarskim općinama Turija, Prokosovići i Dobošnica II iz općine Lukavac čije je vlasništvo bilo upisano u Knjigu položenih ugovora, da provjere prijenos svog prava vlasništva iz Knjige položenih ugovora u zemljišnu knjigu po podacima novog premjera uvidom u istu, u gore navedenim zakonskim rokovima, kako biste osigurali apsolutnu zaštitu svojih prava.

Svi upisi u zemljišnu knjigu za katastarske općine, koje su predmet uspostave ili zamjene zemljišne knjige, a u okviru “Projekta registracije nekretnina”, provoditi će se bez naplate sudske takse.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je pokrenula Projekt registracije nekretnina, u okviru kojeg se provodi usklađivanje podataka iz katastra i zemljišne knjige. Dodatne informacije o Projektu registracije nekretnina možete zatražiti putem maila: [email protected]

Komentari