Edin Delić načelnik općine Lukavac, obratio se preko svoje zvanične Facebook strane sa idejom o izgradnji igraonice unutar obdaništa.

Planirano je izgraditi igraonicu za mališane, a pozicija igraonice bi bila u istočnom dijelu parka, odnosno u prostoru neposredno iza objekta “Socijalnog”, sa desne strane asfaltnog puta koji kroz park vodi u krug obdaništa.

Preliminarna cijena prigodne i dostojanstvene igraonice za naše najmlađe sugrađane sa svim radovima 60.000 KM. Igraonica se može finansirati iz Budžeta Općine Lukavac, kao i od potencijalnih donatora. Finansiranje iz Budžeta osim što bi podrazumijevalo izdvajanje novca, podrazumijeva i provođenje procedure javne nabavke, izbora za šta treba vrijeme i vjerovatno mališani ne bi imali priliku zaigrati se do proljeća naredne godine.

“S obzirom da na našoj Općini imamo nekoliko veoma jakih privrednih subjekata, kao i na činjenicu da građani trpe posljedice rada mnogih od njih, slobodan sam predložiti našim firmama, bankama, drugim potencijalno zainteresiranim fizičkim ili pravnim subjektima, da finansiraju izgradnju igraonice za najmlađe. Moguće je unutar igraonice na prigodan i
primjeren način obilježiti donatora, odnosno ostaviti poruku koja će svjedočiti društveno odgovornom postupku potencijalnih investitora. Moguće je da izgradnju finansira jedan ili grupa investitora”, napisao je Edin Delić na Facebook stranici.

Edin Delić načelnik općine Lukavac pozvao je sve zainterosovane za ovaj vid podrške našim malim sugrađanima, da se jave u Općinu Lukavac ili njemu lično putem poruke.

Poručio je i to da Općina Lukavac ima preliminarni prijedlog uređenja sa predmjerom i već određenim cijenama. Ukoliko se od dana objave narednih 14 dana ne pojavi potencijalni investitor, izgradnja će se početi iz općinskog budžeta.

“Mališani će se igrati prije ili kasnije, a Lukavac postepeno mijenja svoju fizionomiju”

 

Komentari