Seminar na temu „Prostorno planiranje i zakonodavstvo - Foto: Lukavacki.ba

U organizaciji Federalne uprave za geodetske, imovinsko – pravne poslove i Jedinice za implementaciju Projekta registracije nekretnina putem izabrane konsultantske kuće „MH Consulting“ u Hotelu Senad od Bosne održan je seminar na temu „Prostorno planiranje i zakonodavstvo – osnovna načela i praktična primjena“ na kojem se ukazalo na nedostatak da većina opština na području TK nema izrađen urbanistički plan.

Iako pojedine opštine, prema riječima današnjih učesnika, imaju izrađene određene planove, nedostatak nepostojanja plana na federalnom nivou svakako je jedan od gorućih problema, koji se prenio i na lokalni nivo, što je potvrdila i jedna od moderatora današnjeg seminara Nasiha Pozder, dipl.arh, sa Katedre za urbanizam i prostorno planiranje Univerziteta u Sarajevu.

Prema ovome što smo mogli vidjeti do sada, gorući problem jeste nepostojanje prostorno – planske dokumentacije kao krovnog akta. Dakle, mi kao Federacija još uvijek nemamo prostorni plan, koji je već desetak godina u izradi i u fazi  usvajanja. Svi vi ste se mogli uvjeriti u problem koridora Vc kojeg još uvijek nemamo u potpunosti nacrtanog kako treba. Jednako tako, problemi koji se u svakoj lokalnoj zajednici sreću jeste da kada imate prostorno-plansku dokumentaciju da se ona ne sprovodi do kraja, zbog vrlo čestih problema imovinsko-pravne prirode.” kaže Nasiha Pozder.

Seminar je sa temama važnim za uređenje i planiranje, kako ljudima koji se bave imovinsko – pravnim poslovima, tako i onim koji donose odluke kako će neka opština ili grad izgledati, ponudio primjere praktične primjene. Bitno je napomenuti da je tokom uvodnog izlaganja istaknuto da na području TK postoji potreba očuvanja Zaštićenog pejzaža Konjuh i vodozaštinog područja Jezera Modrac, kao značajnih turističkih potencijala na ovom području.

Na seminaru su, osim predstavnika Opštine Lukavac, prisustvovali predstavnici Grada Tuzle, te predstavnici iz opština Orašje, Maglaj, Usora, Zavidovići, Tešanj, Banovići koji imaju izrađen i kod većine usvojen prostorni plan, a  urbanistički plan od svih danas prisutnih ima jedino Opština Banovići.

 

 

Komentari