Već 17 godina radi i daje pozitivne rezultate Centar za rehabilitaciju o psihoaktivnim supstancama CROPS u Smolućoj, u Lukavcu.

 

Profesionalci koji su angažovani  za rad sa ovisnicima iza sebe imaju preko 500 osoba koje su uspješno rehabilitovali. Sada se ova terapijska zajednica nalazi pred izazovom, tačnije potrebom za reformom i proširenjem kapaciteta.

Bolest ovisnosti datira od davnina. Naše društvo je od ovisnosti o cigaretama i alkoholu evoluiralo u brojne ovisnosti, među kojima su trenutno najzastupljenije o psihoaktivnim supstancama. Za osobe koje prihvate da imaju problem ovisnosti i koje se odluče da se vrate u život bez droga, proces rehabilitacije nudi terapijska zajednica CROPS smještena na lukavačkom području, tačnije u Smolućoj.  Ovdje je za 17 godina rada ove ustanove spas našlo preko 500 osoba, uglavnom mlađeg do srednjeg doba. Prema riječima neuropsihijatra prof.dr. Mevludina Hasanovića koji je od početka uključen u rad sa ovisnima, većina ovisnika dolazi iz disfunkcionalnih porodica. U  ovoj terapijskoj zajednici upravo im se vraća funkcija porodice.

Štićenici na rehabilitaciji u Centru prolaze kroz individualne i grupne psiho terapije, kao i duhovne. Pored slobodnih  i rekreativnih aktivnosti, angažovani su i radno-okupacionim terapijama u okviru kojih obrađuju zemlju, ali i oko 500 kvadrata plastenika.

Najmlađa osoba koja trenutno boravi u CROPS-u ima 17, a najstarija 44 godine. Uzme li se u obzir činjenica da je prosjek osov a koje su prošle kroz ovaj Centra 17 godina, dođe se do podatka da psihoaktivne supstance u upotrebu dolaze već u osnovonj školi. Zbog toga je jedan od pravaca djelovanja CROPS-a i prevencija. Među značajnim iskoracima koji su u potrebi ali i planu osnivača i suosnivača je i otvaranje odjela za žene, kao i akadrovsko jačanje, s obzirom da novije vrijeme donosi nove ovisnosti kao što su oviisnost o kockanju, video igrama i modernim tehnologijama.

Usljed sve veće potrebe Vlada TK je kao suosnivač prije nekoliko dana odobrila prijem dva zaposlenika, a pored godišnjeg izdvajanja od 350 hiljada maraka, prema riječima kantonalnog premijera planira se kroz dva programa povećanje iznosa sredstava za proširenje kapaciteta CROPS-a. I osnivač, Islamska zajednica u BiH, obećala je podršku radu ove terapisjke zajednice, jer cilj je svima isti, jačati sve kapacitete pojedinca, vratiti na prave staze. Dobro je znano da je svako društvo jako onoliko koliko je jaka njegova najslabija karika.

Komentari