Danas je u kabinetu općinskog načelnika potpisan Ugovor o pružanju usluga uklanjanja komunalnog otpada i nanosa iz korita Kruševačke rijeke, a u okviru projekta „Održivog oporavka na lokalnom nivou“.

Ugovor su potpisali predstavnici Međunarodne organizacije „World Vision BiH“, općine Lukavac i izvođača radova Geo put d.o.o., Maglaj, a njegova ukupna vijednost iznosi 13.900 KM.

-Današnja posjeta je prilika da se potpiše ugovor o implementaciji jednog projekta koji je finansiran od strane Evropske komisije a tiče se održivog oporavka od poplava koje su nas zadesile 2014. godine. Naime, Evropska komisija je kroz svoj program finansirala intervencju u pet općina, gdje World Vision kao implementator nastoji da, u saradnji sa lokalnim samoupravama, kreira intervencije koje će dugoročno obezbijediti mikro lokalitete koji su pogođeni klizištima ili poplavama, kazao je Mirza Đelmo, program menadžer „World Vison“, regija Tuzla.

Izeta Bajrić, sekretar Općinskog Vijeća Lukavac, zahvalila se ovom prilikom organizaciji World Vision, te izrazila nadu da će se dobra saradnja nastaviti i u budućnosti.

-U ovom prjektu općina Lukavac ne ulaže finansijska sredstva, a njene obaveze su da osigura nadzor i monitoring nad izvođenjem radova, te da građanje koji gravitiraju na ovom području obavijesti o obimu i vrsti radova i osigura nesmetanu realizaciju projekta. U ime općine Lukavac i načelnika se zahvaljujem organizaciji World Vision što je općinu Lukavac prepoznala kao lokalnu zajednicu koja je spremna na realizaciju ovih projekata koji se odnose na oporavak od poplava iz 2014. godine, poručila je Bajrić.

Prema riječima Sejfe Halimovića iz Civilne zaštite općine Lukavac, jedan ovakakv projekat od velikog je značaja za našu općinu.

-Ovaj projekat odvijat će se u Mjesnoj zajednici Dobošnica Donja i odnosi se na čišćenje korita Kruševačke rijeke u dužini od 1.100 metara, a čime će se zaštititi najmanje 100 stambenih i pomoćnih objekata na ovom prodručju, s tim da se već predlaže i nastavak projekta na daljem čišćenju ovog vodotoka. Ovaj projekat je podržan od strane organizacje World Vision koja kontinuirano nastavlja rad na području naše općine i na tome im trebamo biti izuzetno zahvalni, ističe Halimović.

Naime, organzacija „World Vision BiH“ već sedam godina djeluje na području naše općine, a projekt Održivog oporavka na lokalnom nivou, pored Lukavca, sprovodi se i u općinama Gračanica, Petrovo, Srebrenik i Kalesija. Ukoliko sve bude išlo po planu, završetak radova na ovom projektu planiran je do 1. septembra.

Komentari