U kabinetu Općinskog načelnika zaključen Sporazum o implementaciji projekta između Općine Lukavac, koju zastupa Općinski načelnik dr.sc. Edin Delić i World Vision koji zastupa Larisa Klepac, Program direktorica World Vision BiH.

Sporazumne strane će sufinansirati implementaciju projekata u četiri osnovne škole i nabavku udžbenika i školskog pribora za učenike/učenice romske nacionalnosti sa područja općine Lukavac.

Projekti unaprjeđenja obrazovanja obuhvataju projekte OŠ „Puračić“ u ukupnom iznosu od 8.250 KM, projekte OŠ „Poljice“ u ukupnom iznosu od 8250 KM, projekte OŠ „Prokosovići“ u ukupnom iznosu od 8250 KM, projekte OŠ „Lukavac Mjesto“ u ukupnom iznosu od 8250 KM, kao i nabavku udžbenika i školskog pribora za djecu romske nacionalnosti u ukupnom iznosu od 7000 KM.

Općina Lukavac će učestvovati u implementaciji projekata u ukupnom iznosu od 20.000 KM i World Vision također u iznosu od 20.000 KM.

-Nastavljamo saradnju sa jednom respektabilnom nevladinom organizacijom koja se do sad pokazala u implementaciji velikog broja projekata i na našoj općini a i širom Bosne i Hercegovine. Nama je stalo da budemo na mapi World Vision-a i generalno podržavamo, posebno projekte u kojima su uhodane prakse, u kojima imamo rezutate i jedan od projekata je i ovo što smo danas potpisali. Mi smo danas potpisali otprilike neki paket od 40.000 KM u kojem polovinu sufinansira Općina a polovinu World Vision. Radi se o implementaciji projekata u četiri osnovne škole i o nabavci udžbenika za djecu iz romske populacije na području općine Lukavac“, kazao je načelnik dr.sc. Edin Delić.

Anesa Muhović, program menadžer tuzlanske regije World Vision BiH istakla je da su iznimno sretni što već treću godinu imaju priliku da blisko i usko sarađuju sa Općinom Lukavac.

World vision je organizacija koja u primarni fokus stavlja dijete i njegovu životnu sredinu.

World vision traži načine da aktivira sve relevantne aktere u programu zaštite djece i da stvori uslove za što bolji i kvalitetniji život svakog djeteta.

-Općina Lukavac je jedna od naših najrelevantnijih aktera i zaista primjer općine koja se aktivno zauzima za djecu i stavlja djecu u primarni fokus svojih politika, akcija i planova. Nadam se da ćemo i u narednom periodu imati priliku i zadovoljstvo da sarađujemo sa Općinom Lukavac kako bismo svakom djetetu dali priliku da ostvari svoj puni potencijal“, dodala je Anesa Muhović.

Komentari