Lukavac i Živnice prve su općine u Federaciji Bosne Hercegovine koje su sa mrežom ACCOUNT potipsale Memorandum o saradnji koji za cilj ima što transparentnije zapošljavanje u javnim općinskim institucijama i ustanovama.

U narednom periodu uz pomenutu nevladinu organizaciju biće izrađen Model pravilnika o zapošljavanju, premještanju u javnoj upravi, javnim preduzećima i institucijama i sistematizaciji radnih mjesta. Memorandum su potpisali načelnici općina Lukavac i Živinice dr. Edin Delić i Samir Kamenjaković kao i direktor mreže NVO u borbi protiv korupcije „ACCOUNT“ Eldin Karić.

Primjena ovog pravilnika o zapošljavanju na područiju općine Lukavac biće primjenjena  na konkurse koji su u toku. Želja je da se ulije nada ljudima da je itekako bitno učiti, postizati rezultate, imati znanje koje će biti cijenjeno, ističe načelnik Delić.

Oba načelnika zajedno sa predstavnicima mreže u borbi protiv korupcije ACCOUNT su izrazli želju i nadu da će se ovaj projekat proširi na cijelo područije Federacije pa i države Bosne i Hercegovine kako bi se nivo nepotizma i korupcije koji izjeda naše društvo sveo na podnošljiviju mjeru.

Komentari