U Općini Lukavac održan je sastanak sa Unijom za održivi povratak i integracije u Bosni i Hercegovini (UZOPI), a sastanku su prisustvovali Merhunisa Zukić ispred Unije za održivi povratak i integracije (UZOPI), Nedim Zejnilović ispred nevladine organizacije Bike Tour i Sena Tahirović kao koordinator ispred Općine Lukavac.

Tema sastanka bila je realizacija projekta razvoja ruralnog (seoskog) turizma. UZOPI kroz ovaj projekat nastoji unaprijediti ruralna područja koja imaju velike mogućnosti za razvoj turističkih kapaciteta u Bosni i Hercegovini. Cilj je da se motiviše i podrži što više osoba koje žive u ruralnim sredinama da se organizovano bave pokretanjem sopstvenog biznisa kroz otvaranje seoskih domaćinstava i da se ukaže na mogućnosti koje nude ruralna područja.

Koristeći dobre prakse i direktni uvid u potrebe, UZOPI zajedno sa ciljnom grupom pokušava kreirati rješenja koja su realna i izvodljiva. Pored očuvanja kulturne baštine, obnove starih kuća, poljoprivrednih objekata, cilj je i zaustaviti iseljavanje stanovništva te podstaći povratak domicilnog stanovništva, sa naglaskom između ostalog, i na proizvodnju zdrave hrane.

U cilju implementacije projekta ruralnog turizma na području općine Lukavac na održanom sastanku je potpisan Memorandum o saradnji između UZOPI i nevladine organizacije za razvoj rekreativno-turističkog biciklizma i zaštitu okoliša Bike Tour Lukavac čiji je predstavnik gospodin Nedim Zejnilović.

Komentari