Redakciji portala Regional.ba nakon završene konkursne procedure i odbijenice koju je dobila za mjesto državnog službenika u Skupštini Tuzlanskog kantona poslala prvorangirana A. I. iz Tuzle.

Naime, A. I. je tokom stručnog ispita kojeg je zajedno sa komisijom iz Skupštine TK sprovela Agencija za državnu službu, osvojila najveći broj bodova, da bi u konačnici dobila odbijenicu.

Uzmajući u obzir činjenicu da se i sam opći dojam o kandidatima uzima prilikom završnog intervjua, te se dodaje u zbir bodova, ne može se navesti kao presudni faktor da posljednja na rang listi dobije posao.

Po kojem kriteriju je u ovoj državi moguće dobiti posao, odgovor smo zatražili i od Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine.

Komentari