U okviru implementacije projekta “Rad policije u zajednici” i kampanje “Hodaj oprezno – vozi sigurno” Policijsku upravu Lukavac u ponedjeljak je posjetilo oko 50 učenika III razreda Osnovne škole Lukavac Grad.

 

Ovom prilikom, učenici su upoznati sa poslovima i zadacima policijskih službenika, kao i materijalno – tehničkim sredstvima koja koriste u svom svakodnevnom radu. Takođe, održano je edukativno predavanje na temu sigurnosti učesnika u saobraćaju, sa posebnim osvrtom na sigurnost pješaka. Učenici su pokazali zavidno znanje iz oblasti sigurnosti u saobraćaju, usvojeno u prethodnom periodu, kroz edukacije od strane policijskih službenika, kao i kroz redovni nastavni plan i program od strane svojih učitelja.

Komentari