Skupština Tuzlanskog kantona usvojila je danas Izmjene i dopune Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i porodica sa djecom, čime će svim majkama na području tog kantona biti omogućeno da primaju mjesečnu naknadu od 1.000 KM.

 

Preciznije, 1.000 KM će dobijati nezaposlene porodilje, a one čija je plata manja, dobijaće razliku do punog iznosa.

Sve žene koje su se porodile od 1. aprila prošle do 31. marta ove godine, dobiće jednokratnu pomoć, takođe u iznosu od 1.000 KM, bez obzira na porodični imovinski cenzus. Prva verzija Zakona predviđala je postojanje porodičnog cenzusa, koji je danas usvojenim izmjenama ukinut.

Za ovu svrhu kantonalni budžet na godišnjem nivou predviđa 17, 1 milion KM.

Usvojenim izmjenama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i porodica sa djecom izjednačena su prava porodilja u Tuzlanskom i Kantonu Sarajevo.

Komentari