Energy Solution
Energy Solution

Okolinska dozvola izdata investitoru Energy Solution d.o.o u novembru 2015. godine poništena je od strane Kantonalnog suda u Sarajevu.

Naime, 11.11.2015. godine Federalno ministarstvo okoliša i turizma izdalo je firmi Energy Solution u Lukavcu okolinsku dozvolu što je rezultiralo podizanjem tužbe od strane Foruma za zaštitu okoliša i Općine Lukavac.

Kantonalni sud u Sarajevu početkom marta donio je presudu kojom se uvažava tužba i poništava rješenje kojim je izdata okolinska dozvola za Energy Solution d.o.o.

“Kantonalni sud u Sarajevu, sudija Danijela Mikić u upravnom sporu tužitelja Općina Lukavac, zastupana po Općinskom pravobraniocu, protiv tuženog Federalno ministarstvo okoliša i turizma, radi poništenja rješenja broj: UPI 05/2-23-11-134/15-MK od 11.11.2015. godine, u predmetu izdavanja okolišne dozovole, dana 03.03. 2017. godine donosi presudu kojojm se tužba uvažava, osporeno rješenje tuženog poništava i predmet vraća tuženom na ponovno rješavanje.”

Borba za radna mjesta u Energy Solution

U proteklom periodu bilo je nekoliko pokušaja i lobiranja da se tužba povuče, ali i nakon što je cijeli slučaj dospio na dnevni red Općinskog vijeća Lukavac, tužba nije povučena. Konačan epilog dao je Kantonalni sud Sarajevo presudom protiv koje se ne može izjaviti žalba, a prema nezvaničnim saznanjima Energy Solution d.o.o u narednom periodu bi pogone i postrojenja za reciklažu guma smještenih u industrijskoj zoni Lukavac mogao nadomjestiti pogonom za proizvodnju drvenog uglja ili peleta.

Kompletno obrazloženje presude Kantonalnog suda Sarajevo možete pročitati u Saopštenju SDP BiH Lukavac povodom odluke suda o tužbi Općinskog vijeća Lukavac i Foruma za zaštitu okoliša Lukavac.

Komentari