Razlog za poništavanje konkursa je to što se određen broj kandidata koji pripadaju boračkoj populaciji našao u neravnopravnom položaju u odnosu na ostale kandidate.

– Određen broj kandidata nije mogao dostaviti dokumentaciju, kada je u pitanju boračko-invalidska zaštita, a u vezi njihovih prava koja proističu iz Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica TK – rekao je ministar obrazovanja TK Zlatan Muratović.

Da pojasnimo, godišnji odmor zaposlenih u obrazovanju traje do 18. augusta, a konkurs za posao završio je 9. augusta. Stoga oni koji su zaposleni na određeno i ugovor im ističe završetkom godišnjeg odmora, a pripadaju nekoj od boračkih populacija, nemaju mogućnost da se prijave na Zavod za zapošljavnje i tako steknu pravo na dodatne bodove na konkursu. Naime, oni prava po Zakonu o dopunskim pravima boraca ostvarauju samo ako se nalaze na evidencija Zavoda za zapošljavanje, a za vrijeme konkursa, koji će biti poništen, bili su zaposleni.

– Novi konkurs će biti raspisan vrlo brzo. Zbog ovog prolongiranja neće doći u pitanje početak školske godine – uvjeravao je ministar Muratović.

On je naglasio da će sva dokumentacija predata za konkurs koji će biti poništen važiti i na novom konkursu, samo će se moći dodati dokumentacija koja se odnosi na boračke populacije.

– Od dana raspisivanja novog konkursa pa do okončanja procedure proteći će otprilike mjesec dana – rekao je ministar MUratović.

Konkurs za prijem zaposlenika u osnovne i srednje škole kandidatima nudi 1.506 radnih mjesta, a od tog broja je oko 900 zaposlenika koji će raditi na punu normu. U osnovnom i srednjem obrazovanju na području TK stalno je zaposleno oko 6.800 ljudi.

Ministarstvo nema podatak koliko se kandidata prijavilo na konkurs koji će biti poništen, s obzirom da konkursne procedure provode škole, ali sigurno se radi o velikom broju kandidata.

Bportal

Komentari