Stavovi i mišljenja čitalaca čije tekstove objavimo nužno ne odražavaju stavove i mišljenja redakcije lokalnog portala Lukavacki.ba, već je to isključivo stav čitalaca.

Politička kampanja je zvanično otpočela, a time i hajke na ovog ili onog. Na naš redakcijski mail stigla je molba za objavom informacije, koja prema riječima našeg čitaoca koji je želio ostati anoniman, opisuje stvarno stanje politike koja se igra smišljeno za ili protiv onog.

Sadržaj elektronske poruke objavljemo u nastavku:

“Poštovana redakcijo portala,
ovom prilikom Vam se obraćam u nadi da će ovaj mail naići na vaše razumijevanje i želju da objavite istinu o dešavanjima između političkih neprijatelja u Lukavcu i tačnije Kruševici.
Na moju veliku žalost i razočarenje već neko vrijeme sam slučajno došao u posjed prepiske između meni nepoznatog člana SDA (koji i nije bitan) i dobro poznatog komšije i člana SDP.
Njihov razgovor je o tome da se oni koji se predstavljaju kao borci za narod i Kruševicu  samo bave ličnim interesima i rade i protiv svojih u stranci samo da bi pobjedili na izborima.
Vas sam odabrao jer ovo dosad što čitam ste iskren medij i niste politički opredjeljeni kao drugi i jedini ste portal kojem vjerujem u Lukavcu iako vas od skora čitam.
Hvala vam veliko unaprijed jer narod ovo mora znati šta se radi iza leđa ovih kampanja.
A.A.”
Fotografija poslana na redakcijski e-mail
Fotografija poslana na redakcijski e-mail

Obzirom da je na fotografiji vidljivo samo jedno ime dijaloga kontaktirali smo gospodina Ibrakić Hasana.

Kandidat za OV Lukavac, ispred SDP-a, Hasan Ibrakić, za naš portal je kazao:

Što se tiče mog razgovora sa nekim iz Stranke demokratske akcije, to je moj način, kako su oni nekada vodili igru. Kao nudili su nam suradnju, oni podrže nas, mi vas, pa sam ja igrao na tu kartu. To je bio moj način da oni meni obećaju neke stvari, ali vidi se da od toga nema ništa i da ja podržavam Edina Delića kao kandidata za načelnika i oni će vidjeti da u Kruševici, Edin Delić pobjeđuje, ubjedljivo, i ja kao kandidat SDP-a.  SDA u Kruševici može dobiti 50 ili 60 glasova. Ne opovrgavam da sam se dopisivao sa gospodinom Halilovićem Edinom, ali moje obećanje njemu  je bilo u tom smislu da pokušam da ih prevarim. To je politička igra i naravno to da je to u jednom smislu i uspjelo. Oni su se malo opustili, na kraju krajeva, vidio sam da su oni prepustili vremenu, da vide kako ću ja reagovat. Oni su vidjeli da sam ja njih izdao i sada oni to pišu.

Nakon ovog razgovora kontaktirali smo i gospodina Halilovića koji nam je jasno naglasio da iza ovoga ne stoji niko od njih te da mail koji je stigao na redakciju nije njihovo djelo. Štaviše, bio je iznenađen našim pozivom. Kako je i sam potvrdio volio bi da do ovog nije došlo jer su odnosi između ovih stranki ionako već “upeti”. Ni u jednoj sekundi nije opovrgavao da je ovaj razgovor tačan, da mu se Ibrakić javio.

– U razgovoru sa Hasanom Ibrakićem, isti je tražio da se povede računa o mogućoj izbornoj krađi, tj. krađi njegovih glasova od strane SDP-a, jer sa određenim organizacijama SDP-a koje je naveo (Turija, Devetak, Lukavac Grad i Poljice) nije u dobrim odnosima, te da članovi biračkih odbora ispred SDA, ukoliko bi to primjetili, isto onemoguće. U razgovoru sam naveo da niko od kandidata, bez obzira na političku opciju, neće imati problema sa SDA, jer ni ranije do toga nije dolazilo i da te stvari pokušava rješavati u svojoj političkoj partiji, naravno uz sugestiju da pazi sta radi, jer u politici nije dovoljno dugo da bi sa “starim kadrovima” izašao na kraj, izjavio je Halilović.

 

Komentari