Nakon što su se stekli uslovi za nastavak postupka izdavanja okolinske dozvole privrednom društvu GIKIL, komisija za ocjenu zahtjeva, imenovana od Federalnog ministarstva okoliša i turizma, pokrenula je neophodne aktivnosti, te bi okolinska dozvola GIKIL-u trebala biti izdata u što skorije vrijeme. 

Podsjećamo, zahtjev za izdavanje okolinske dozvole GIKIL je uputio Federalnom ministarstvu okoliša i turizma 02.10.2018. godine, ali je postupak bio prekidan zbog proceduralnih pitanja.

Pribavljanju okolinske dozvole, te nastavku aktivnosti prethodilo je pribavljanje vodne dozvole u februaru 2019.godine, a rokovi i aktivnosti se redovno prate i na terenu.

„Pored vodnog akta, presudom Općinskog suda u Lukavcu od 17.5.2019.godine stekli su se svi uslovi i za nastavak upravnog postupka ocjene zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole. U ovom momentu stručna komisija koja je imenovana od nadležnog ministarstva aktivno radi na svom dijelu zadatka, tako da se nadamo što skorijem pozitivnom ishodu“, kazala je Emra Halilović, menadžer za okoliš u GIKIL-u.

Komentari