Vlada Tuzlanskog kantona zatražila je danas od Federalnog ministarstva okoliša i turizma da resornom kantonalnom ministarstvu omogući stalni pristup podacima mjerenja emisije zagađujućih materija u zrak, a zbog povećanih koncentracija zagađujućih materija u zraku u posljednje vrijeme na području TK-a, posebno u Gradu Tuzla, te općinama Lukavac i Živinice.

Ministar prostornog uređenja i zaštite okolice TK-a Hasan Fehratović na konferenciji za novinare nakon sjednice Vlade kazao je da se ovim zaključkom nastoji uspostaviti brža komunikacija s nadležnim federalnim institucijama da bi i kantonalna vlada imala blagovremenu informaciju te date mjere pripravnosti građanima.

Osim toga, kantonalna vlada zahtijeva od Federalne uprave za inspekcijske poslove da pojača inspekcijski nadzor operatera izvora emisije zagađujućih materija u zrak u vrijeme zimskog perioda, a posebno za vrijeme epizodnih situacija.

Od Grada Tuzla i općina Lukavac i Živinica zahtijeva se da ubrzaju procese toplifikacije, te iznađu efikasnije i jeftinije modele priključivanja individualnih stambenih i drugih objekata na sistem daljinskog grijanja.

– S obzirom na to da je JP Centralno grijanje u nadležnosti Grada Tuzle, nezvanično imamo informaciju da su priključci individualnih objekata na daljinsko grijanje enormno skupi. Ovim insistiramo da Grad Tuzla iznađe odgovarajuća rješenja, da se nađe mogućnost subvencioniranja, u šta bi se mogla uključiti i Vlada TK-a – naglasio je Fehratović.

Time bi se, ocijenio je, smanjio broj individualnih ložišta, koja su po mišljenjima stručnjaka najveći zagađivači, pored velikih kompleksa.

Fehratović dodaje da zagađenju doprinose i zastarjeli automobili, koji nemaju adekvatne motore, a resornom ministarstvu je naloženo da nađe odgovarajuće načine da se na nivou kantona razmotri donošenje propisa po kojem bi se naplaćivale dodatne takse za automobile koji ne ispunjavaju određene standarde.

-Nadležnost kantonalnog ministarstva je monitoring, odnosno mjerenje kvaliteta zraka i na osnovu vladinog plana interventnih mjera proglašenje određenih epizoda, s obzirom na određeno prekoračenje graničnih vrijednosti zagađujuće materije – pojasnio je Fehratović.

Navodi također da, pored kantonalne nadležnosti, znatno veću odgovornost i nadležnost na provođenju odgovarajućih mjera ima Federalno ministarstvo okoliša i turizma i Federalna uprava za inspekcijske poslove, jer su oni, kako tvrdi, nadležni za izdavanje okolinskih dozvola za najveće zagađivače na području TK-a, poput rudnika, termoelektrane, kompanija Gikil, Sisecam Soda itd.

Fehratović dodaje da lokalne zajednice, prije svega Tuzla, imaju svoje nadležnosti,  jer upravljaju javnim preduzećima koja su nadležna za distribuciju toplotne energije, dok općine imaju svoje komunalne inspekcije.

Komentari